29 medlemmar samlades på årsmötet och klubben bjöd på smörgåstårta med tillhörande fika. Ett protokoll kommer att läggas upp på hemsidan inom kort men här är en sammanfattning av vad som besultades:

- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014
- En arbetsgrupp bildades för att ta fram underlag till förbättringar av betongplattan vid rampen
- De inre båtplatserna har förbättrats
- De olika avgifterna för 2015 blir oförändrade. Fakturor kommer att utsändas i närtid. Några medlemmar släpar fortfarande från 2014 - TRÅKIGT men sant.
- Inga förändringar i styrelsen, revisorerna eller valberedningen
- Vårstädning sker lördag 25/4 kl 0900
- Vi kan tömma latrinavfall vid Evedal fr.o.m våren
- Skötselveckorna för 2015 kommer att finnas i pärmen i redskapsboden
- Årsmötet BESLUTADE att medlemsavgifter skall betalas enligt SVBK stadgar och om så inte sker får styrelsen agera hårdare mot dessa medlemmar.
 
Sammanfattningen av årsredovisningen och revisionsberättelsen gicks igenom för medlemmarna. I nedan bilder finns denna information