I kväll var jag på ett informationsmöte i Evedal, angående en ny vattenledning till Åby, som Växjö kommun och Helgasjörådet tagit initiativ till.

Det är tänkt att lägga en 110 mm plastledning från Evedal i farleden ända upp till Åby, vilket är en sträcka på ca 12 km. Ledningen kommer att förankras på botten.

Hela projektet är beräknat till 15 milj. Upphandling skall ske under hösten och arbetet beräknas starta vid islossningen 2016. Förslag lämnades från båtklubbarna och fiskeklubbarna att överväga att påbörja arbetet hösten 2016 för att minska störningar på båtliv och fiskarnas lekperioder.

Information till båtklubbarna m.fl. finns (kommer att finnas) på Växjö kommuns hemsida under Helgasjön.

Benkt/ordf