Jag är miljöombud i Smålands båtförbund. I våras var jag på SBUs nationella miljökonferens i Stockholm. Jag vill mycket kort sammanfatta det som avhandlades, och tipsa om att mer information finns på SBUs webbplats.

De stora frågorna kring båtlivet ur miljöperspektiv kan för närvarande sammanfattas i två punkter:

Hantering av toalettavfall

Förbudet mot toatömning är i kraft. Många tömningsstationer har byggts.

Nu gäller det att lösa de praktiska problemen med teknik och kapacitet.

 

Giftspridning via ny och gammal bottenfärg.

Nutida färger som är godkända enligt vissa förutsättningar kräver korrekt hantering av slipdamm och spolvatten. På många håll har klubbar eliminerat bottenfärgerna, andra, som fortfarande tillåter bottenfärger har infört hantering som minimerar läckage till miljön. Om man som klubb kan uppvisa hur man uppfyller miljökraven kan man sova tryggt. Klubb utan regler riskerar sanktioner från myndigheter om man inte uppfyller nutida krav.

Båtar som fortfarande har gammal mycket giftig färg kvar diskuterades på konferensen. Här finns möjligheter att blästra bort färgen på ett miljöriktigt sätt.

Historiska färgrester lagrade i marken på klubbars uppställningsplatser. På detta område finns tekniska, juridiska och ekonomiska aspekter. Vems är ansvaret? Behöver åtgärder vidtas? Vem ska betala? Här finns det nog fler frågor än svar i nuläget.

 

Det finns dokumentation från konferensen att läsa på SBUs webbplats. Surfa till http://www.batunionen.com , välj ”Dokument”. Ange ”Miljökommitten” och sök. Du hittar tre dokument kring konferensen:

- Program för Miljökonferens 2015

- Referat Miljökonferens 2015

- Minnesanteckningar Miljökonferens 2015

 

Utöver dessa hittar du andra dokument kring miljöarbete i båtklubbar.