Protokollet ligger bifogat i denna artikel. Notera att medlemsinloggning krävs för att komma åt det