Hej!

Välkomna på årsmöte!

Tid: Onsdag den 6 februari med start klockan 18:30

Plats: Sandsbro Kapell, Björkvägen 13, Sandsbro

Vi startar mötet med en matbit för att sedan fortsätta enligt dagordning. 

Dagordningen finner ni nedan och verksamhetsberättelsen bifogad

Varmt välkomna!

//Styrelsen

 

Dagordning

 

 1. Årsmötets öppnande

 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande

 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

 4. Val av justerare tillika rösträknare

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse

 6. Ekonomisk berättelse

 7. Revisionsberättelse

 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

 9. Motioner till årsmötet

 10. Fastställande av avgifter

 11. Val av ordförande för ett år

 12. Val av styrelseledamöter

 13. Val av revisorer

 14. Val av valberedning om 2 personer varav en är sammankallande

 15. Övrig information

 16. Avtackning och mötets avslutande

Attachments:
Download this file (Verksamhetsberättelse 2018.docx)Verksamhetsberättelse 2018[Verksamhetsberättelse 2018]15 kB