Tid: Onsdag den 26 februari med start klockan 18:00

Plats: Sandsbro Kapell, Björkvägen 13, Sandsbro

Anmälan: Senast 19 februari till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi startar mötet med en matbit för att sedan fortsätta enligt dagordning.

Styrelsen för Sandsbrovikens båtklubb har vid möte den 10 februari beslutat föreslå årsmötet vissa förändringar av föreningens stadgar.

Förslaget till förändring av stadgarna framgår av bifogat dokument. De tillagda formuleringarna är rödmarkerade och kursiverade. Årsmötet den 26 februari ska ta ställning till förslaget.

Varmt välkomna!

//Styrelsen

 

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets stadgeenliga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

4. Val av justerare tillika rösträknare

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk berättelse

7. Revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Motioner till årsmötet

10. Stadgeändring (förslag från styrelsen)

11. Fastställande av avgifter

12. Val av ordförande för ett år

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av revisorer

15. Val av valberedning om 2 personer varav en är sammankallande

16. Övrig information

17. Avtackning och mötets avslutande