Miljöfrågor för Helgasjön

Båtlivet innebär fantastiska möjligheter att vistas i den fina miljö som Helgasjön utgör. Vi måste tillsammans värna om denna miljö, så att vi (och våra barn och barnbarn) även i framtiden ska kunna njuta av detta.  Växjö kommun har gjort en bra sammanfattning av sådant vi behöver tänka på, och regler vi måste följa.  Du hittar kommunens dokument här:

https://vaxjo.se/download/18.433c8e05166edbef03b9267c/1542188017437/Infoblad%20b%C3%A5tinformation%20webb.pdf

Bland annat följande regler berör oss i Sandsbrovikens båtklubb:

  • Båtbottenfärger för ost- och västkusten får inte användas i någon insjö. Du som flyttar din båt från ost- och västkusten till Helgasjön kan först tvätta båten på någon av de tvättanläggningar som finns runt våra havskuster, och som du kan hitta här: https://batmiljo.se/
  • Skrapning, slipning eller blästring av båtbotten som behandlats med färg för ost- eller västkusten eller annan färg får inte ske på båtklubbens område. Där får du inte heller tvätta båt som behandlats med ost- eller västkustfärger, eller använda tvättmedel eller andra kemikalier.
  • Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Båttoaletten tömmer du på en latrintömningsstation. Det finns en sådan station i Helgasjön vid HSS båthamn.