Sandsbro Församlingshem 2016-02-11

 

Medlemmar och mötesverksamhet

Klubben har under året haft 140 stycken medlemmar. Detta är en minskning av medlemsantalet med 3 stycken sedan föregående år. Under året har 4 platser omsatts och 4 platser har hyrts ut.

71 stycken har plats vid brygga och 69 stycken är rampmedlemmar.

Kölistan innefattar 19 som vill köpa bryggplats, 25 som vill hyra och 4 som önskar byta plats.

Ett medlemsmöte (årsmötet) och två städdagar har klubben genomfört under 2015. Styrelsen har haft fyra stycken protokollförda styrelsemöten. Därutöver har ett flertal spontanmöten genomförts då bara delar av styrelsen varit samlade. Härutöver har styrelserepresentant(er) samverkat med Smålands Båtförbund, Helgasjörådet, HSS, Växjö kommun m.fl.

 

Årsmöte för Sandsbrovikens båtklubb 2016-02-11

 

Plats: Sandsbro församlingshem.

Närvarande: Se bifogad närvarolista, bilaga 1.

 

§ 1 Mötets öppnande.

Föreningens ordförande Benkt Sjödahl öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Dagens årsmöte är nr 23 i klubbens historia.

 

SVBK KALLAR TILL ÅRSMÖTE TORSDAGEN 11/2 kl 1900 i Församlingshemmet Sandsbro. Dagordning enligt stadgarna.
Välkomna!

Söndagen den 11 oktober klockan 09.00 är det dags att förbereda vår hamn inför vintern. Som vanligt skall vi ta upp sjösättningsbryggan, trädgårdsmöblerna skall på sin plats, snygga till området, se över bryggor m.m. Peter kokar korv och Benkt håller sin information om vad som händer i vår båtklubb. Välkomna söndagen den 11 oktober klockan 09.00! 

 

Jag är miljöombud i Smålands båtförbund. I våras var jag på SBUs nationella miljökonferens i Stockholm. Jag vill mycket kort sammanfatta det som avhandlades, och tipsa om att mer information finns på SBUs webbplats.

De stora frågorna kring båtlivet ur miljöperspektiv kan för närvarande sammanfattas i två punkter:

Hantering av toalettavfall

Förbudet mot toatömning är i kraft. Många tömningsstationer har byggts.

Nu gäller det att lösa de praktiska problemen med teknik och kapacitet.

 

Giftspridning via ny och gammal bottenfärg.

Nutida färger som är godkända enligt vissa förutsättningar kräver korrekt hantering av slipdamm och spolvatten. På många håll har klubbar eliminerat bottenfärgerna, andra, som fortfarande tillåter bottenfärger har infört hantering som minimerar läckage till miljön. Om man som klubb kan uppvisa hur man uppfyller miljökraven kan man sova tryggt. Klubb utan regler riskerar sanktioner från myndigheter om man inte uppfyller nutida krav.

Båtar som fortfarande har gammal mycket giftig färg kvar diskuterades på konferensen. Här finns möjligheter att blästra bort färgen på ett miljöriktigt sätt.

Historiska färgrester lagrade i marken på klubbars uppställningsplatser. På detta område finns tekniska, juridiska och ekonomiska aspekter. Vems är ansvaret? Behöver åtgärder vidtas? Vem ska betala? Här finns det nog fler frågor än svar i nuläget.

 

Det finns dokumentation från konferensen att läsa på SBUs webbplats. Surfa till http://www.batunionen.com , välj ”Dokument”. Ange ”Miljökommitten” och sök. Du hittar tre dokument kring konferensen:

- Program för Miljökonferens 2015

- Referat Miljökonferens 2015

- Minnesanteckningar Miljökonferens 2015

 

Utöver dessa hittar du andra dokument kring miljöarbete i båtklubbar.