Säsongen börjar närma sig sitt slut så lördag den 10 oktober klockan 09.00 är det dags att förbereda vår hamn inför vintern. Som vanligt skall vi ta upp sjösättningsbryggan, trädgårdsmöblerna skall på sin plats, snygga till området, se över bryggor m.m. Det bjuds i sedvanlig ordning på käk och gott sällskap.

Välkomna lördagen den 10 oktober klockan 09.00! 

Hej!
Båtsäsongen närmar sig, och det är dags att ställa hamnområdet och bryggorna i ordning.
Lördagen den 18 april kl 09.00 samlas vi vid hamnen. 
Som vanligt är Leif Erixon arbetsledare, och som vanligt passar vi på att lämna information, svarar på frågor och tar emot synpunkter. Lite korv att tugga på erbjuds också.

Tag på varma kläder och arbetshandskar, utrusta dig gärna med räfsa, så ses vi i hamnen!

Hälsningar från styrelsen för Sandsbrovikens Båtklubb

Tid: Onsdag den 26 februari med start klockan 18:00

Plats: Sandsbro Kapell, Björkvägen 13, Sandsbro

Anmälan: Senast 19 februari till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi startar mötet med en matbit för att sedan fortsätta enligt dagordning.

Styrelsen för Sandsbrovikens båtklubb har vid möte den 10 februari beslutat föreslå årsmötet vissa förändringar av föreningens stadgar.

Förslaget till förändring av stadgarna framgår av bifogat dokument. De tillagda formuleringarna är rödmarkerade och kursiverade. Årsmötet den 26 februari ska ta ställning till förslaget.

Varmt välkomna!

//Styrelsen

 

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets stadgeenliga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

4. Val av justerare tillika rösträknare

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk berättelse

7. Revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Motioner till årsmötet

10. Stadgeändring (förslag från styrelsen)

11. Fastställande av avgifter

12. Val av ordförande för ett år

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av revisorer

15. Val av valberedning om 2 personer varav en är sammankallande

16. Övrig information

17. Avtackning och mötets avslutande

Dags att träffas vid bryggorna igen, för höststädning och information om båtklubbens verksamhet.
Tid: Lördagen den 5 oktober, med start kl 09.00. Som vanligt städar vi och gör fint, tar upp sjösättningsbryggan och äter en korv med bröd. Och som vanligt träffar vi andra medlemmar, och har trevligt tillsammans!

Vi behöver också få förslag på nya ledamöter i styrelsen.  Cecilia Ramde och Niclas Jönsson har meddelat att de efter många år i styrelsen vill avsluta sina uppdrag. Cecilia har varit ekonomiansvarig/kassör, och Niclas har varit sekreterare i styrelsen. För att ersätta Cecilia vill vi gärna att någon med viss erfarenhet av redovisning tar plats i styrelsen. Cecilia har lovat introducera sin efterträdare i föreningens rutiner. Niclas ersättare bör vara någon som kan hålla ordning på protokoll, dagordning mm, och är intresserad av båtklubbens hela verksamhet. Niclas kommer att sätta in sin efterträdare i uppdraget.
 
Dina tips på personer som kan komplettera styrelsen är mycket värdefulla. Vi vill att de nya ledamöterna redan under hösten deltar i styrelsens arbete, för att sedan vid årsmötet 2020 föreslås som nyval till styrelsen.
 
Hälsningar
Styrelsen i Sandsbrovikens Båtklubb
genom
Peter Swelén, ordförande.

Hej!

Välkomna på årsmöte!

Tid: Onsdag den 6 februari med start klockan 18:30

Plats: Sandsbro Kapell, Björkvägen 13, Sandsbro

Vi startar mötet med en matbit för att sedan fortsätta enligt dagordning. 

Dagordningen finner ni nedan och verksamhetsberättelsen bifogad

Varmt välkomna!

//Styrelsen

 

Dagordning

 

 1. Årsmötets öppnande

 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande

 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

 4. Val av justerare tillika rösträknare

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse

 6. Ekonomisk berättelse

 7. Revisionsberättelse

 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

 9. Motioner till årsmötet

 10. Fastställande av avgifter

 11. Val av ordförande för ett år

 12. Val av styrelseledamöter

 13. Val av revisorer

 14. Val av valberedning om 2 personer varav en är sammankallande

 15. Övrig information

 16. Avtackning och mötets avslutande

Attachments:
Download this file (Verksamhetsberättelse 2018.docx)Verksamhetsberättelse 2018[Verksamhetsberättelse 2018]15 kB